Käyttökustannukset

Lähettänyt Mika Lahti Ma, 20.11.2017 - 18:52
käyttökustannukset

 

Lähinnä pääomakuluihin pohjautuvan perusarvon lisäksi toinen osa kuukausihintaa on vuosittain vahvistettava käyttökustannusten arvo, joka koostuu mm. rengas- ja korjaus- ja huoltokustannuksista. Arvo lasketaan erikseen kahdelle eri tasolle, jotka ovat vapaa autoetu ja käyttöetu ja joiden käytännön ero muodostuu lähinnä siitä, että vapaaseen autoetuun sisältyvät myös polttoainekulut. Ensimmäinen kysymys liittyykin siihen, kannattaako valita Vapaa autoetu vai käyttöetu?

Riippumatta siitä kumman näistä valitsee on vielä huomioitava, että käyttökustannusten laskentaan on olemassa kaksi eri laskentatapaa: Ensimmäinen on kiinteä kuukausittainen arvo, jonka verottaja on laskenut arvioimalla vuosittaisen ajomäärän 18 000 kilometriksi, ja toinen on malli jossa voidaan hyödyntää verottajan vahvistamaa kilometrikohtaista arvoa tarkemalla tasolla.

Usein työnantaja tekee palkanmaksun yhteydessä verottajan vahvistamaan kuukausittaiseen arvoon perustuvan vähennyksen, mutta mikäli vuosittaiset kilometrit poikkeavat arvioidusta 18 000 kilometristä, voi työntekijä tehdä ajopäiväkirjaan perustuvan tarkemman oikaisun veroilmoituksen täytön yhteydessä. Oikaisun voi tehdä sekä alle 18 000 kilometrin ajolla, että yli 18 000 ajolla. Verottaja huomioi tällöin auton käytön todellisten, ajopäiväkirjan mukaan ilmoitettujen kilometrien perusteella ja ajomäärästä riippuen joko perii lisää veroa tai palauttaa kuukaisittaisessa palkanmaksussa perittyä veroa.

Mikäli kilometrejä kertyy yli 18 000 km (esim. 25 000 km) joudutaan maksamaan lisäveroa. 18 000 km ylittävältä osuudelta verotettava tulo nousee tällöin verottajan vahvistamalla kilometrikohtaisella arvolla. Tässä esimerkissä 25 000 km - 18 000 km = 7 000 km on siis kuukausittaiseen verotusarvoon sisältymätöntä ajoa, jonka verotusarvo lasketaan kilometrikohtaisella arvolla, esim. 0,09 €/km (vuoden 2019 verotus, ikäryhmä C, käyttöetu). Tällöin verotettava tulo nousee tässä esimerkissä 630 €/vuosi. Koska tämä on verotettavaa bruttotuloa, lisäkilometrien nettohinnaksi muodostuu vain tuloveroprosentti*630 €, eli esim. 30 % veroasteella 189 €/vuosi. Lisäkilometrit muodostuvat siis verraten edullisiksi. Lisäkustannuksen voi havaita myös Käyttöedun ja vapaan autoedun vertailulaskuri -sivulla olevasta kuvaajasta, jossa kustannuskäyrien lineaarisessa nousussa tapahtuu muutos 18 000 km kohdalla kustannuten noustessa tämän jälkeen myös kilometrikohtaisella erällä.

Toisaalta myös verotetun arvon keventäminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa vuoden ajomäärä jää selvästi alle 18 000 km, kuten monilla saattoi tapahtua Covid-19 vuoden 2020 osalta. Lisää tästä tilanteesta voit lukeas tästä artikkelista.